Sirküler: 2018/28                                                                   29.01.2018 

 

 *Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 29.01.2018 Tarihinden İtibaren 1.600 TL Olarak Belirlendi.

 

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN ÜST TUTARI 29.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 1.600 TL OLARAK BELİRLENDİ.

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 19.01.2018 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1)” ile karşılıksız çek için bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar 1.600 TL olarak belirlenmiştir.

T.C. Merkez Bankasınca yayımlanan tebliğe göre çek yaprağı için belirlenmiş olan 1.600 TL tutar bankaların ödemekle yükümlü olduğu azami tutardır. Çek bedelinin 1.600 TL’den daha az olması halinde ise bankanın sorumluluğu o çek bedeli kadar olacaktır.

 

Tebliğ 29.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sirkülerimiz aşağıda yer almaktadır.

 

  Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST