Sirküler: 2018/20                                                                05.01.2018 

 

 * Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.

 

    GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 04.01.2018 tarih ve 138 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelge ile; 01/01/2018-30/06/2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısının aşağıdaki gibi uygulanacağı açıklamıştır.

 

Maaş Katsayısı

Taban Aylığı Katsayısı

0,108550

1,699121

 

Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2018-30.06.2018 döneminde;

Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavan tutarı 5.001,76 TL olacaktır.

 

      GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI TUTARI (GELİR VERGİSİ KANUNU MADDE:25/4):

 

657.DMK Md:202 gösterge

( 2003/5884  BKK, 15.7.2003 RG)

250

Memur maaş katsayısı

Bütçe ve Mali Kontrol Gn.Md. Genelgesi

0,108550

 

Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları:

 

 

0-6 Yaş Arası Çocuklarda

Daha Büyük Çocuklarda

 

250 x 2 x 0,108550

250 x 0,108550

 

Her Bir Çocuk İçin

54,28

27,14

Bu sınırları aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün genelgesi sirkülerimiz ekindedir.

  

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST