Sirküler: 2017/90                                                                   10.11.2017 

 

*Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır.

 

YENİ NESİL ÖKC KULLANMA MECBURİYETİNDEN MUAF OLMAK İSTEYEN MÜKELLEFLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ İLE FORM YAYIMLANMIŞTIR.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, efatura.gov.tr internet sitesinde 08.11.2017 tarihinde yayımlanan duyuruda;

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6. maddesinde açıklandığı üzere ÖKC kullanımından muaf olunabilmesi gereken işletme büyüklüğü ölçüleri ile ödeme kaydedici cihaz veya fatura düzenleyen sistem sayısı koşullarını sağlayan mükelleflerin, dilekçe ile tebliğde belirtilen şartları sağladıklarını gösteren tevsik edici bilgi ve belgelerle, bağlı oldukları vergi dairelerine (merkez vergi dairesi) yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmiş  ayrıca başvuru sırasında kullanılacak dilekçe örneği ile tevsik edici belgelere ilişkin formlara  yer verilmiştir.

 

Söz konusu dilekçe örneği ve tevsik edici belgelere ilişkin form sirküler ekimizde yer almaktadır.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST