Sirküler: 2017/88                                                                   07.11.2017 

 

*Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

 

MEVCUT ESKİ NESİL ÖKC'LERİ KULLANMAYA DEVAM EDECEK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, efatura.gov.tr internet sitesinde 03.11.2017 tarihinde yayımlanan duyuruda;

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. Maddesi uyarınca (söz konusu Tebliğ 03.10.2017 tarih ve 10/04 no.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.)  Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen ve 4. Maddede yer alan şartları sağlayan mükelleflerin, bu imkandan yararlanabilmeleri için giriş yapmaları gereken elektronik başvuru ekranı www.efatura.gov.tr adresli internet sitesinde açıldığı  ve mükelleflerin, mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanından yararlanabilmeleri için 01.01.2018 tarihinden önce söz konusu elektronik başvuru ekranına giriş yapmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu sebeple mükelleflerin, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde öngörülen şartları sağlamaları koşuluyla eski nesil ÖKC’lerini alış faturası tarihinden itibaren 10 yılı geçmeyecek şekilde mali hafızaları doluncaya kadar  kullanabilmeleri için elektronik başvuruda bulunmalarını önemle hatırlatırız.

 

(ÖKC Başvuru Ekranı)

 

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST