Sirküler: 2017/64                                                                 11.07.2017 

*4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada 1 Haziran 2017’den Sonra İşe Alınanlarda Yeni uygulama.

 

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17. MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİNDEN YARARLANMADA 1 HAZİRAN 2017’DEN SONRA İŞE ALINANLARDA YENİ UYGULAMA:

09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 4447 sayılı İşsizlik Kanununa Geçici 17 ve 18. maddeler eklenmiş ve bazı şartlarda sigorta prim teşviki ve gelir vergisi teşviki uygulaması getirilmişti.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu da yayımlamış olduğu 2017/10 ve 2017/17 sayılı Genelgeler ile 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği ile ilgili açıklamalar yapmıştı.

Bu defa Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlamış olduğu 2017/24 sayılı Genelge ile 1/6/2017 tarihleri ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden uygulanacak usul ve esasları yeniden düzenlemiştir.

Ayrıca, ilgili genelge ile 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren yararlanma ve destek tutarının yarısına kadar olan sınırlama kaldırılmıştır.

Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

TRUST