Sirküler: 2017/46                                                                 10.04.2017 

Yatırım indirimi endeksleme oranı.

 

YATIRIM İNDİRİMİ ENDEKSLEME ORANI:

2016 yılından devreden yatırım indirimi istisnasının 2017 yılının 1. geçici vergi dönemi sonu itibariyle endekslenmesinde dikkate alınacak oranlar aşağıda açıklanmıştır.

A. Geçici 61. Madde Kapsamındakilerde:

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61 inci madde kapsamında aynı Kanunun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan ve kazanç yetersizliği dolayısıyla kullanılamayıp sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarları yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan ekteki 31.03.2017 tarihli 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/31 ile; 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

B. 19. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlarda:

Gelir Vergisi Kanununun mülga 19. maddesi kapsamında yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarları yurt içi üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır

2017 yılının 1. geçici vergi dönemine ilişkin olarak uygulanacak olan artış oranı müşavirliğimizce % 6,38 (yüzde altı virgül otuz sekiz) olarak hesaplanmıştır.

 

Sirküler aşağıdadır.

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44  

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

31/03/2017

Sayısı   

:

KVK-44 / 2017-2 / Yatırım İndirimi - 31

İlgili olduğu maddeler           

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

  

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST