Sirküler: 2017/27                                                                    22.02.2017 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlandı.

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1) YAYIMLANDI

 

6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile Maliye Bakanlığı’na verilmesi gereken muhtasar beyanname birleştirilmiş ve “Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi” adını almıştır.

18/02/2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde, "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” nin vergi dairesine verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen açıklamalar yapılmıştır.

  • 18.02.2017 tarihinden itibaren mükelleflerin/işverenlerin; “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine” ilişkin tebliğ ekinde yer alan (Ek-8) bildiriminin bir defaya mahsus olmak üzere Mart ayı sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
  • 01.06.2017 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak, Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için bu Tebliğin uygulanmasına, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere başlanacaktır.
  • Diğer illerde 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

  TRUST