Sirküler: 2017/16                                                                    30.01.2017 

 

6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırması bozulanlara yeniden yararlanma imkanı getirildi, taksit ödeme süreleri uzatıldı.

 

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLARA YENİDEN YARARLANMA İMKANI GETİRİLDİ, TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI:

27.01.2017 tarihinde yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26. maddesiyle;

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Geçici 2. madde eklenmiştir.

Buna göre,

 

  • Borçları yapılandırılan ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılandırması ihlal olan borçluların, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten 27.01.2017 tarihine kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri durumunda Kanundan yeniden yaralanmalarına imkan verilmektedir.
  • 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin (matrah artırımı taksitleri de dahil) ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.
  • Mücbir sebep halini sonlandıran ancak beyannamelerini veremeyen mükelleflere beyannamelerini vermeleri için 2017 Nisan ayı, ödeme yapmaları için 2017 Mayıs ayı sonuna kadar süre verilmektedir.
  • Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlara, yapılandırılan alacakların tamamını, Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi imkanı tanınmaktadır.
  • Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye yazılı olarak başvurulması halinde taksitli ödemeye geçme hakkı verilmektedir.

 

  • Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını geç ödeme zammıyla indirim uygulanmaksızın Aralık 2016 ayında ödeyen mükelleflere de peşin ödeme indirimi imkanı sağlanmakta ve fazla ödenen tutarların 31.12.2017 tarihine kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde red ve iadesi sağlanmaktadır

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…


  TRUST 

   

Son Güncelleme (Salı, 31 Ocak 2017 13:36)