Sirküler: 2016/58                                                                  27.12.2016 

 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTTIRILDI:

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2017 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları; 2016 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranı (% 3,83) dikkate alınarak belirlenmiş olup, 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. 20 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 28 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde söz konusu uygulamadan yararlanmak için mükellefçe yapılması gereken işlemler belirtilmiştir.

Bu Tebliğ 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

47 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 

 

  

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST  

Son Güncelleme (Salı, 03 Ocak 2017 09:41)