SİRKÜLER

 Sayı: 2016/32                                                                        29.09.2016                                                                   

 

9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan yeni düzenlemeler 2016/9 sayılı bültenimizde sizlerle paylaşılmıştı. Söz konusu kanunla birlikte Damga Vergisi Kanunu'nda da bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerin nasıl uygulanması ve anlaşılması gerektiği ile ilgili 29 Eylül 2016 tarihinde Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ (Seri No:60) yayımlanmıştı.

       Tebliğ ile birlikte açıklığa kavuşturulan başlıca konular aşağıdaki gibidir;  

  1. Nispi vergiye tabi kâğıtlardan sadece bir nüsha için damga vergisi alınması, 
  2. Bir kâğıtta üçüncü kişilerin bulunması halinde ayrı ayrı olmak üzere bunlardan sadece birinden damga vergisi alınması, (Örneğin kira sözleşmesinde 1'den fazla kefilin imzasının bulunduğu durumlarda)
  3. Bir kâğıtta birden fazla akit ve işlem bulunması durumunda asıl akit konusu dışındaki cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmaması,
  4. Azami tutardan vergi alınan sözleşmelerde sözleşme bedelinin artırılması durumunda artan bedel üzerinden damga vergisi alınmaması, 
  5. İhalenin iptal edilmesi halinde ihale kararına ilişkin damga vergisinin iade edilebilmesi,
  6. Kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmaması,

 

     Ayrıca Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) ve (2) sayılı tablolarda yapılan eklemeler ve değişikliklere de Tebliğde yer verilmiştir.

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST

 

Son Güncelleme (Salı, 29 Kasım 2016 16:45)