PRİME ESAS KAZANÇLAR VE BAZI İŞLEMLERE AİT TUTARLARA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI:

SİRKÜLER 2016/9 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlara ilişkin 28.01.2016 tarih ve 2016-3 sayılı Genelge yayımlamıştır.

2016 yılı için uygulanacak olan asgari ücret 1.1.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arası bir günlük normal çalışma karşılığı 54,90 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 1.1.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için uygulanacak;

-Sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında,  

-İdari para cezalarında,

-Geçici iş göremezlik ödeneklerinde,

-Yurtdışında geçen süreler ile

-Hizmet borçlanmalarında,

-İsteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde,

Dikkate alınacak tutarlar, söz konusu Genelgede açıklanmıştır.

 

 

Saygılarımızla, 

TRUST